www.archive-net-2014.com » NET » E » ELISABETHGG

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 35 . Archive date: 2014-10.

 • Title: Flekkefjord Kunstforening
  Descriptive info: .. Flekkefjord Kunstforening.. Erling Merton har malt byen etter P.. E.. Wergmanns bilde fra 1830-årene.. Klikk på bilde for å få innholdsfortegnelsen..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Innhold
  Descriptive info: Tur til Søgne 4.. jan.. 2014.. -----.. Innhold.. Årsmøte 2014.. tirsdag 25.. 03.. 14.. i Byggeskikksenteret.. program:.. Ivar Ole Iversen kåserer:.. Estetikk - hva skaper vakre omgivelser?.. enkel servering.. Formål.. Styret.. Program.. Årsmelding.. til forsiden.. Flekkefjordkunstnere.. HØSTUTSTILLING.. 12.. -25.. oktober 2013.. TIDLIGERE.. UTSTILLINGER.. Kunstforeningens samling.. Kalender utdelt av Flekkefjord Sparebank.. Jubilèumsbok.. Kontakt.. Medlem, meld deg inn!.. www.. norskekunstforeninger.. no..

  Original link path: /innhold%2013.htm
  Open archive

 • Title: Program
  Descriptive info: Program.. tilbake.. Flekkefjord Kunstforening arrangerte tur til Søgne 4.. jan.. Invitasjon og bilder fra denne turen, se nedenfor:.. INVITASJON.. KVELDSARRANGEMENT I SØGNE.. Lørdag 4.. januar 2014.. Billedkunstnere og billedstormere.. I tiden fra 8.. desember til 5.. januar arrangerer Søgne kunstforening en utstilling av ikoner i Søgne gamle prestegård.. Flekkefjord kunstforening vil med dette invitere sine medlemmer til besøk på utstillingen lørdag 4.. januar.. I tillegg til selve utstillingen blir det tre foredrag og et varmt måltid.. PROGRAM.. 16.. 30: Ankomst.. 17.. 00: Greskortodoks prest, Christoforus Schuff:.. Ikonenes formspråk og budskap.. 30: Førsteamanuensis Haakon S.. Hanssen:.. Bildestriden i tidlig middelalder,.. 50: Professor Apostolos Spanos.. : Ikoner som politiske markører.. 18.. 15: Omvisning på utstillingen.. 19.. 15.. -19.. 30: Greskinspirert gryterett fra «Trine på Gården».. 21.. 00: Hjemreise.. Turen er åpen for kunstforeningens medlemmer og andre som måtte være interessert.. Prisen for utstilling, foredrag og bevertning er satt til kr.. 200,- for medlemmer og kr.. 300,- for ikke-medlemmer.. Transporten skjer med privatbiler.. Transport er ikke medregnet i prisen for arrangementet.. Før vi går videre med planleggingen, vil vi vite om det er interesse for arrangementet.. Vi setter svarfrist til mandag 18.. november.. Vi ber de som vil delta om fortrinnsvis å melde seg på via e-post til.. ioi@vaf.. De som ikke bruker e-post kan ringe Ivar Ole Iversen på telefon 99335113.. I svaret ber vi dere oppgi om dere trenger transport.. Hvis dere kjører selv, vil vi gjerne ha oppgitt om dere kan ta med passasjerer i bilen.. Vennlig hilsen styret i Flekkefjord kunstforening.. - H Ø S T U T S T I L  ...   museum lørdag 1.. og søndag 2.. juni.. Alle som driver med en eller annen form for skapende virksomhet innenfor kunstfeltet har anledning til å stille ut sine arbeider.. Hensikten er å vise resultater av skapergleden som fins ute blant folk flest.. Teknikker og uttrykk varierer og omfatter arbeider innenfor maleri, tegning, smykkedesign, tekstilapplikasjon, treskjæring m.. m.. Utstillingen åpner lørdag kl.. Flekkefjord kunstforening.. Ivar Ole Iversen – leder.. , mobil 99 33 51 13, tlf.. 38 32 38 76.. ÅRSMØTE 2013 ble holdt i Sjøbuene mandag 22.. april.. ÅRSMØTE 2013.. utsatt pga sykdom.. onsdag 13.. mars kl.. 19 i Vest-Agder-museet - Sjøbuene.. Kåseri med tema Flekkefjord kunstforening - et tilbakeblikk.. Foreningens historie fortelles ledsaget av illustrasjoner.. Et litografi av Karl Hansen trekkes blant foreningens medlemmer!.. Enkel servering.. ---------------------------------------.. Program - 2011 og vinter 2012.. Flekkefjord Kunstforening i samarbeid med Galleri Bi - z.. har salg av norsk og internasjonal grafikk.. ÅPNING lørdag 2.. juni kl.. 12.. åpent lørd.. 2.. 12 - 16.. sønd.. 3.. Sørlandsutstillingen 2012.. Sørlandsutstillingen 2012, som er landsdelsutstillingen for Agder og Telemark, åpner fredag den 13.. april kl.. 18 på Vest-Agder-museet Flekkefjord som er første visningssted på turneen.. Åpningen foretas av kultursjef i Lyngdal, Jan Seland og utstillingskoordinator Grethe Hal.. d.. Da kunngjøres også vinneren av Sørlandsutstillingens reisepris for 2012.. Thor Kristian Rasmussen holder et musikalsk innslag.. Utstillingen holder åpent mandag til fredag fra kl.. 9 – 15, lørdager kl.. 12 -15.. Siste visningsdag er lørdag 5.. mai.. Velkommen.. Vernissage 15.. okt kl.. Åpent fra 15.. - 26.. okt.. Lørdag kl.. 12 - 15.. Søndag kl.. 12 - 16.. 9 - 15..

  Original link path: /program%2013.htm
  Open archive
 •  

 • Title: Formål
  Descriptive info: Formål.. Flekkefjord kunstforening har til formål å vekke sans for kunsten ved arrangement av kunstutstillinger, foredrag om kunst, ved å arbeide for et fast galleri, for kunst i skolen og for andre formål til kunstens fremme.. Tatjana Lars Kristian Guldbrandsen.. uten tittel.. Tusjtegning på papir.. 76,5x64cm.. Signert mai 1976..

  Original link path: /form%C3%A5l%2013.htm
  Open archive

 • Title: Styret
  Descriptive info: Styret.. Leder.. Nestleder.. Kasserer.. Styremedlem.. Vara.. Styret kan kontaktes.. 2011.. Ivar Ole Iversen.. Line Brogeland.. Janet Valente.. Britt Helene Birkeland.. Sigrid Nordstoga.. Hugo Skarsten Larsen.. Tlf.. 993 351 13.. e-post.. Tatjana Lars Kristian Guldbrandsen.. 76x74cm.. Signert 1973..

  Original link path: /styret%2013.htm
  Open archive

 • Title: Styret
  Descriptive info: Årsmelding.. Årsmelding - 05.. Årsmelding - 07.. Årsmelding - 09.. Årsmelding - 10.. Årsmelding - 12.. Årsmelding - 13.. Referat fra årsmøte-08.. Referat fra årsmøte-10.. Referat fra årsmøte-13.. Referat fra årsmøte-14.. FLEKKEFJORD KUNSTFORENING.. ÅRSMØTE 2014.. Årsmøtet ble avholdt i Byggeskikksenteret tirsdag 25.. mars 2014.. Styret, med unntak av Line Brogeland og Sigrid Nordstoga, møtte.. I tillegg møtte fem medlemmer av foreningen.. Åpning:.. Leder Ivar Ole Iversen ønsket velkommen og ledet møtet.. Årsmeldingen.. ble gjennomgått av Ivar Ole og godkjent.. Regnskapet.. ble gjennomgått av kasserer Janet Valente og godkjent.. Valg:.. Ivar Ole ble gjenvalgt som leder.. Janet Valente og Britt Birkeland ble gjenvalgt som styremedlemmer.. I og med at regnskapet nå føres av et autorisert regnskapsbyrå er det unødvendig å velge egen revisor.. Øvrig program:.. Ivar Ole holdt et kåseri med tittel ”Estetikk – hva skaper vakre omgivelser”.. Tilstedeværende medlemmer av det nyvalgte styret inntok en bedre, tre-retters middag på Maritim i forlengelsen av årsmøtet.. Referent.. 07.. 04.. 2014.. ÅRSMELDING 2013.. STYRET.. Styret i Flekkefjord kunstforening har i 2013 hatt følgende sammensetning:.. ·.. Ivar Ole Iversen, leder.. Line Brogeland, nestleder.. Janet Valente, kasserer.. Sigrid Nordstoga, styremedlem.. Britt Birkeland, styremedlem.. Hugo Skarsten Larsen, varamedlem.. Styret fungerer som valgkomité.. Styret har hatt to styremøter i 2013.. Foreningen har pr.. 01.. 01.. 13 89 medlemmer.. Foreningen har hatt to utstillinger i 2013:.. Amatørutstilling.. Utstillingen, som fant sted i helgen 1.. – 2.. juni i sjøbuene, omfattet arbeider av et titalls amatører fra Flekkefjord.. Det var 12 år siden forrige amatørutstilling.. Oppmøtet på åpningen var meget godt.. Bandet Mondo Trash , som består av ungdommer fra Flekkefjord, spilte.. Mange var innom utstillingssalen i løpet av helgen.. I ettertid ser vi at utstillingen godt kunne blitt hengende hele uken og ikke bare lørdag og søndag.. Tor Buch sr.. Høstutstillingen fant sted i Sjøbuene i perioden 12.. Utstiller var Tor Buch sr.. fra Farsund.. Buch, som er selvlært som kunstner, har malt i alle år og har en stor produksjon.. På åpningen var det minikonsert med Tor Jan Unhammer på trompet og Alf Fredriksen på gitar.. Det var mange folk på åpningen, og utstillingen var også for øvrig godt besøkt.. Flere bilder ble solgt.. ÅRSMØTET.. Årsmøtet 2012 ble avholdt i sjøbuene 22.. april.. På årsmøtet møtte i tillegg til styret fire medlemmer.. Leder Ivar Ole Iversen holdt et kåseri med tema Flekkefjord kunstforening – et tilbakeblikk.. PLANLAGTE UTSTILLINGER.. Styret har i det siste arbeidet for å få til en utstilling i Flekkefjord av beat-kunst, basert på Dr.. Wenneslands samling i Kristiansand.. Utstillingen var tenkt som en del av Smaaby-festivalen i juni i samarbeid med Flekkefjord museum.. Rent praktisk har det ikke lykkes å få dette til.. Heller ikke et alternativt opplegg til høsten ser ut til å gå i orden.. Vi har imidlertid håp om å få til en utstilling av beat-kunst i forbindelse med Smaaby-festivalen 2015.. Som følge av at ovennevnte planer ikke gikk i orden, blir det ingen utstilling i regi av kunstforeningen i vårhalvåret 2014.. Vi satser på å få til en spennende utstilling av en eller annen art til høsten.. ANNET.. Flekkefjord kommune har planer om å selge Kirkegt.. 56 – det gamle rådhuset – når biblioteket flyttes til det nye kultursenteret på kinotomta.. I brev av 30.. september 2013 til Flekkefjord kommune foreslo kunstforeningen å etablere et kunstsenter og Galleri Gulbrandsen i Kirkegt.. 56.. Galleri Gulbrandsen inngikk opprinnelig som del av det planlagte kultursenteret, men er senere tatt ut av planene.. Både Flekkefjord kommune, Vest-Agder fylkeskommune, Flekkefjord museum, Smaaby og Flekkefjord kunstforening vil kunne spille en aktiv rolle i etablering og drift av kunstsenteret i Kirkegt.. Rådmannen har i svarbrev til kunstforeningen meddelt at forslaget om kunstsenter er mottatt med interesse og vil bli vurdert av kommunen.. Samarbeid med museet.. Kunstforeningen er takknemlig overfor Flekkefjord musem for gode utstil lings-rom som vederlagsfritt stilles til foreningens disposi sjon.. Museets ansatte har også tilsyn med utstillingene på ukens virkedager.. UTSIKTER FREMOVER.. Styret ønsker å holde jevn aktivitet i foreningen og håper å kunne legge opp til mange interes sante utstillinger i årene som kommer.. Under normale forhold tar vi sikte på å arrangere én til to utstillinger hvert halvår.. Økonomien i foreningen er god.. Antall medlemmer i foreningen har økt de siste årene, ikke minst gjennom aktiv medlemsverving fra enkelte av styremedlemmenes side.. Gjennomsnittsalderen på medlemmene er fremdeles høy.. Det er en utfordring å finne på tiltak som kan føre til at flere unge melder seg inn i foreningen.. Styret er åpne for innspill fra medlemmene når det gjelder forslag til utstillinger og andre aktiviteter.. Vi håper også at medlemmene er villige til fortsatt å gjøre en innsats med hensyn til praktiske gjøremål som montering/demontering av utstillinger, vakt tjeneste o.. a.. 2014/IOI.. ÅRSMØTE 2013.. Årsmøtet ble avholdt i Sjøbuene mandag 22.. april 2013..  ...   Bjerke, sekretær.. Jan Petter Kristiansen, kasserer.. Line Brogeland, varamedlem.. I Lillian Skjold Rafoss’ fravær har Line Brogeland fungert som nestleder.. Styret har hatt to styremøter i 2009.. 10 78 medlemmer.. Foreningen har hatt to utstillinger i 2009:.. Salgsutstilling av norsk og internasjonal grafikk.. Utstillingen var et samarbeid med Galleri Bi-Z i Kristiansand.. Utstillingen gikk over to helger 18.. -19.. og 25.. -26.. Åpning var lørdag 18.. April.. Fjord og fortid.. Utstillingen fant sted i Sjøbuene i tidsrommet 6.. -22.. november.. Åpning av fredag 6.. november.. Utstillere var Lise Birkeland – skulptur og grafikk, Anne Berit Nedland – skulptur og Ann Karin Kristensen - grafikk.. Kjell Gilje holdt et kåseri om livet i Nesgaten i Flekkefjord i femtiårene.. LEG trio underholdt med jazz-musikk.. På de to utstillingene ble det til sammen solgt kunst for kr.. 80630,-.. Årsmøtet 2009 ble avholdt i sjøbuene fredag den 17.. Tre personer var til stede på årsmøtet, alle medlemmer av styret: Jan Petter Kristiansen, Elin Haugen og leder Ivar Ole Iversen.. På grunn av manglende oppmøte ble det ikke avholdt årsmøte som annonsert.. Årsmeldingen ble godkjent av styret på styremøte den 10.. 09.. Det samme gjelder regnskap og forslag til valg.. Dette innebærer at Elin Haugen og Lillian Skjold Rafoss ble gjenvalgt som styremedlemmer og at Annelise Kleven og Line Brogeland ble gjenvalgt som vararepresentanter.. Asta Hanssen ble trukket ut som vinner av maleriet av Ole Ertzeid som ble gitt av kunstneren på forrige årsmøte.. GENERELT.. 10.. 10/IOI.. FLEKKEFJORD KUNSTFORENING - ÅRSMØTE 28.. mars 2008.. REFERAT.. Vi var åtte personer på årsmøtet.. ble gjennomgått av kasserer Jan Petter Kristiansen og godkjent uten vesentlige merknader.. Jan Petter Kristiansen og Grete Bjerke ble gjenvalgt som styremedlemmer.. Elin Haugen og Lillian Skjold Rafoss fortsetter som styremedlemmer.. Som ny vararepresentant ble i tillegg valgt Line Brogeland.. Alf Kalleberg ble gjenvalgt som revisor.. Eventuelt:.. For å øke medlemstallet i foreningen var det enighet om at det på neste årsmøte trekkes et bilde blant foreningens medlemmer.. Gevinsten på årsmøtet i 2009 blir et maleri av Ole Ertzeid, gitt som gave til foreningen fra kunstneren på årsmøtet i 2008.. Det ble fra deltakerne på årsmøtet luftet idéen om en kunsttur til Skagen i Danmark i samarbeid med Lyngdal kunstforening.. Det var allmenn enighet om at en slik tur ville være ønskelig.. Kåseri:.. Kunstneren Ole Ertzeid, som stiller ut i Flekkefjord kunstforening i perioden 29.. mars til 13.. april, tok forsamlingen i utstillingssalen og fortalte om sitt arbeid med de utstilte maleriene.. Det ble et interessant innsalg på årsmøtet.. 02.. 08.. ÅRSMELDING 2007.. Styret i Flekkefjord kunstforening har i 2007 hatt følgende sammensetning:.. Styret har hatt 3 styremøter i 2007.. 08 66 medlemmer.. Foreningen har hatt to utstillinger i 2007:.. Olaf Karlsen.. Utstillingen, som hadde motto ”Vårløsning”, fant sted i Sjøbuene i tidsrommet 14.. – 29.. Karlsen stilte ut et tyvetalls store, fargerike, nonfigurative akrylmalerier.. Til tross for god forhåndsomtale i Agder og personlige invitasjoner, hadde utstillingen lavt besøkstall.. Ingen bilder ble solgt.. Grunnen til at ingen bilder ble solgt, kan være store formater og relativt høye priser, mellom 20.. 000 og 30.. 000 kroner pr.. bilde.. William Glad.. Utstillingen fant sted i Sjøbuene i tidsrommet 29.. september – 14.. William (Billy) Glad stilte ut malerier og grafikk.. Billy Glad er en populær kunstner, og mange kom for å se utstillingen.. Salget var også meget godt.. 21 bilder ble solgt, for til rundt regnet 150.. 000 kr.. Årsmøtet 2007 ble avholdt i sjøbuene den 23.. Seks mennesker møtte på årsmøtet – styret samt ett medlem.. Årsmøtet vedtok å gi 100.. 000 kroner til stiftelsen Flekkefjord Småbyselskap som bidrag til finansiering av nytt kultursenter.. Foreningen har bedt om at midlene fortrinnsvis benyttes til belysning i kultursenterets galleri.. Etter det ordinære årsmøtet dannet deltakerne et kreativt kunstverksted, der de på stedet i fellesskap laget seks malerier.. Foreningen vil også i årets årsmelding takke for det gode samarbeidet med Flekkefjord museum.. Sjøbuene har gode utstil lingsrom som vederlagsfritt stilles til foreningens disposi sjon.. Foreningens hjemmeside.. Elisabeth Grytten har laget foreningens hjemmeside.. Den finnes på adressen.. http://home.. net/flkunst/.. Vi er svært takknemlige for at Elisabeth påtok seg arbeidet med å lage hjemmesiden.. Opplysninger om utstillinger og arrangementer vil bli lagt ut på siden etter hvert.. Foreningen planlegger en Designutstilling sommeren 2008.. Deltakere er:.. Camilla Skår Sletten – Gnizt AS.. Rebecca Reimers-Hanssen – Gnizt AS.. Aasa Grasmo Andersen – Andersens Emballasje og Design.. Rune Mortsensen – Rune Mortensen Design Studio.. Daniel Moreno – New Mans Land.. Joel Toledo – New Mans Land.. Deltakerne har dannet en arbeidsgruppe der Jan Petter Kristiansen og Ivar Ole Iversen fra kunstforeningen også deltar.. Gruppen har hatt fem møter i 2007.. Deltakerne har laget et utkast til utstillingsbidrag.. På dette grunnlaget arbeider kunstforeningen nå med å finansiere utstillingen gjennom søknader om tilskudd.. 08/IOI..

  Original link path: /aarsmelding%2013.htm
  Open archive

 • Title: Flekkefjord
  Descriptive info: Flekkefjord-kunstnere.. Berntsen, Magnus.. 1894 - 1948.. Birkeland, Lise.. 1965.. Bjermeland, Turid.. Bjørge, Thove.. Davik, Marit Lange.. 1940.. Gjerding, Gerhard.. 1886 - 1971.. Gulbrandsen, Tatjana Lars Kristian.. 1931 - 2005.. I.. veland, Ole.. Kvavik, Ove.. 1985.. Nedland, Anne Berit.. 1950.. Merton, Erling.. 1898 - 1967.. Olsen, Otto.. 1883 -.. 1976.. Omland, Olav.. 1909 -.. 1998..  ...   - 1872.. Simonsen, John.. 1954.. Skjævesland, Olav.. 1918 - 1973.. Sunde, Christian.. 1966.. Thorsen, Ernst.. 1922 - 1980.. Valla, Shannon Brubeck.. 1953.. Biliststudie-1966.. Vidvei, Alfhild Stene.. 1924.. Berit Elle er modell , VÅREN, 1966 av Odd Nerdrum.. Modellen er meg.. Utstilt på Høstutstillingen -14 i Oslo.. Pris Kr.. 250-300.. 000.. -.. https://www.. blomqvist.. no/Klassisk-auksjon/Vaarens-Moderne-og-Contemporary-2014/Nerdrum-Odd-Biliststudie-1966..

  Original link path: /flekkefjordkunstnere%2013.htm
  Open archive

 • Title: Utstilling
  Descriptive info: Utstilling.. INVITERER TIL UTSTILLING I SJØBUENE.. --------.. 2012.. ----------.. Fædrelandsvennen net:.. Landsdelsutstillingen for Agder og Telemark, åpnes for publikum i Flekkefjord søndag.. FLEKKEFJORD:.. Hovedåpningen av Sørlandsutstillingen 2012 skjer i Vest-Agdermuseets lokaler av kultursjefen i Lyngdal, Jan Seland.. Her vil også vinneren av Sørlandsutstillingens Reisepris for 2012 bli annonsert.. I år er deltakerne til utstillingen bedømt av jurymedlemmene Sveinung Unneland, Karolin Tampere og Aleksi Wildhagen.. 15 ferskinger.. 32 kunstnere er valgt ut, blant dem 15 debutanter.. 17 av kunstnerne er fra Telemark, 5 fra Aust-Agder og 8 fra Vest-Agder, og sjangrene varierer mellom maleri, foto, tegning, tekstil og skulptur.. - Vi har fokusert mye på å skape en spenstig og vital sammensetning av kunstnere.. Som vanlig er det en del unge og nye navn, og juryen har vært veldig begeistret over det de har sett i år, sier utstillingskoordinator Grethe Hald.. I alt ble det sendt inn 150 søknader, og verkene har vært gjennom to juryeringsrunder.. Den siste og endelige ble avsluttet 31.. Sørlandsutstillingen 2012 vises også i Arendal Kunstforening den 12.. mai og i Skiens kunstforening den 18.. august.. Her er de antatte:.. Gen Andersen (Brevik), Nina Bjørkendal (Høvåg), Ole Brodersen (Lyngør), Lisbeth Brydøy (Kristiansand), Bente Bøyesen (Skien), Kristin Irén Dijkman (Kragerø), Yngvild Færøy (Notodden), Fanny Sophie Gjestland (Skien), Lise Juel (Skåtøy), Rina Eide Løvaasen (Porsgrunn), Luca Mereu (Kragerø), Mette Mygland (Kristiansand), Magnie Liv Nilsen (Arendal), Pierre van Kaam (Froland), Terje Gordon Jensen (Birkenes), Stian A.. L.. Johansen (Kristiansand), Line Mastad (Kristiansand), Mary Owens (Brevik), Thomas Petersen (Kristiansand), Shwan Dler Qaradaki (Skien), Nina Resch (Porsgrunn), Erik Røys (Skien), Marthe Elise Stramrud (Kristiansand), Jorunn Steffensen (Skien), Anne Stabell (Skien), Sølvi Strand (Siljan), Audgunn Vilhelmsen (Borhaug), Joon Vaagsvold (Borhaug), Friederike Zeit (Lunde), Nils Aasland (Skien), Ellen Suhrke (Notodden) og Hilde Skevik (Notodden).. KARL HANSEN er kunstmaler fra Moi og utstilling holdes 21.. - 5.. febr.. KARL HANSEN.. Født 1956 på Moi.. UTDANNELSE:.. 1985-89 Statens Håndverk- og Kunstindustriskole, Oslo.. 1989-93 Statens Kunstakademi, Oslo.. Studiereiser til Egypt, Vest-Afrika, New York/USA og Paris/Frankrike.. INNKJØPT AV:.. Nordnorsk Kunstmuseum.. Stortinget.. Utenriksdepartementet.. Lund Kommune.. UTSTILLINGER:.. Separatutstillinger (i utvalg):.. 1990 Lund Kommune.. 1995 «Rivers», Galleri UKS, Oslo.. 1995 «Pieces of Happines», Galleri Doubloug, Oslo.. 1996 Flekkefjord Kunstforening.. 1999 Galleri Brandstrup, Stavanger.. 2000 Lund Kommune.. 2001 Kunstnerforbundet, Oslo.. 2002 Galleri Brandstrup, Stavanger.. 2003 Bomuldsfabriken, Arendal.. Kollektivutstillinger:.. 1990 Flekkefjord Kunstforening.. 1991, -95, -96, -97 og -03 Høstutstillingen.. 1991 og –95 Østlandsutstillingen.. 1992 «Overganger», Galleri Rotor, Gøteborg, Sverige.. 1992 «Stedet som tanke», Galleri Oslo.. 1993 SKA, Oslo Kunstforening, avgangsutstilling.. 1995 «Dixi», Langesgata 1, Oslo.. 1996 «Voluptas», Umelecká beseda slovenská, Bratislava,  ...   repetisjoner og gjenkjennelige strukturer.. Det dannes en indre dynamikk som vibrerer på hele flaten og lar øyet forflytte seg på ulike punkter i planet.. Konstruksjonen kan sammenliknes med et legeme slik vi kjenner det fra fysikken.. Legemet er oppbygd av elementærpartikler med positive og negative spenninger.. Spenningene er nødvendige for å holde legemet sammen.. Når man iakttar partiklene, vil de samle seg til én fysisk form for det blotte øyet.. Fargenes elementer i maleriet derimot, vil fortsette å oppleves bare som partikler uten et samlende omriss.. De nonfigurative strukturene har ingen naturlig avkortning og kan med letthet forstås som utsnitt tilhørende en større sammenheng.. (Kilde: Kunstnerforbundet).. SE OGSÅ BILDER HER :.. http://www.. kunstnerforbundet.. no/utstillinger/183.. OVE KVAVIK er fotograf fra Flekkefjord og stiller ut arbeidene sine15.. 10 - 26.. 10 2011.. Flekkefjord kunstforening åpner en spennende kunstutstilling lørdag 15.. oktober kl.. 1200 i Sjøbuene i Flekkefjord.. Det er Ove Kvavik fra Flekkefjord som stiller ut arbeider i ulike teknikker: fotografi, tegning og skulptur.. Utstillingen er kalt ”Gravitoner” og har stor spennvidde i tema og virkemidler.. Ove Kvavik er 26 år gammel og er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim og ved Konsthøgskolan i Malmø.. Sin unge alder til tross har han allerede deltatt i flere utstillinger.. Dette blir hans første utstilling i Flekkefjord.. Ove Kvavik er medlem av NBK (Norske billedkunstnere) og UKS (Unge kunstneres samfunn).. Utstillingen varer fram til onsdag 26.. Gravitoner.. er.. hypotetiske.. elementærpartikler.. som formidler.. gravitasjonskraften.. Disse gravitonene blir for eksempel utvekslet mellom et fallende eple og Jorda, men de er til nå ikke påvist.. Wikipedia:.. Ove Kvavik.. er en.. norsk.. fotograf.. og.. kunstner.. ved.. Trondheim Kunstakademi.. Han har vært med i.. The Rest of Now.. [1].. , en del av.. Manifesta 7.. , og på.. Tegnebiennale 2008.. [2].. ,.. [3].. , med arbeidet.. Erasing institution.. som viser fasaden av.. Kunstnernes Hus.. (hvor utstillingen fant sted) i form av en blyanttegning, som de besøkende ble invitert til å viske ut.. http://ovekvavik.. com/.. ------------------------.. Flekkefjord kunstforening åpner kunstutstilling lørdag 2.. april kl.. Det er Ingunn Fyllingen fra Stavanger som stiller ut akrylmalerier.. Tema for utstillingen er ”Iscenesatt natur”.. Ingunn Fyllingen maler abstrakte bilder med utgangspunkt i former i naturen.. Bildene har et ekspressivt uttrykk.. Ingunn Fyllingen er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen og Kunstskolen i Rogaland.. Hun har deltatt i flere utstillinger, både separate og gruppeutstillinger.. Hun er medlem av NBK (Norske billedkunstnere), NG (Norske grafikere), LNM (Landsforeningen norske malere) og BKFR (Bildende kunstneres forening Rogaland).. Utstillingen varer fram til søndag 17.. 26.. 11.. Ivar Ole Iversen (leder)..

  Original link path: /utstilling13.htm
  Open archive

 • Title: Kunstforeningens samling
  Descriptive info: Kunstforeningens samling.. Ernst Grundtvig.. f.. 1920, oldebarn av salmedikteren og presten N.. F.. S.. Grundtvig.. Utstilling i Kunstforeningen 1954 og 71.. Fra 1947 oppholdt han seg mye i Norge, bl.. i Kvinesdal.. Flere utstillinger i Trondheim, Bergen, Skien, Larvik, Kragerø.. Altertavle til Grefsen kapell, Oslo.. Frank Frantzen.. 1923 i Stavanger.. Utdannelse: Elev av H.. Imsland på Stavanger tegneskole; korrektur ved Bruno Krauskopf; Studieatelieret i Stavanger under Ellen Iden og Eystein Sigurdsson 1959.. Kell Lodberg Holm.. i Oslo 1919, d.. i Eggedal 1974.. Utd.. SHKS 1935-38.. Kunstakademet under Per Krohg, Jean Heiberg og Georg Jacobsen 1937-41.. Innkjøpt til Riksgalleriet, Solumsmoens kapell, Sigdal; glassmaleri Snarum kirke, Krødern.. http://no.. wikipedia.. org/wiki/Johan_Martin_Nielssen.. Kirkehamn 1880.. Johan Martin Nielsen.. i Kristiansand 1835 - d.. 1912.. Marcelius Førland.. (.. 1891-1978).. Førland er kjent for sine portrettmalerier av ordførere i Kristiansand.. Han var også en fremragende landskapsmaler, spesielt kjent er motivene fra Kvinesdal og Fedafjorden.. Blant de største oppgavene han utførte er altertavler i flere kirker på Sørlandet.. Brenning.. Oddbjørn Stølen.. grafiker f.. 1937 i Farsund bosatt i Oslo.. SHKS 1957 - 60 Paris 1964-65.. Studieopphold i Paris 1964-65, 73-74 Repr.. i Nasjon.. gal.. , Bergen billedgalleri, Trøndelag kunstg.. Haugesund billedg.. Vin og frukt.. Ola Abrahamsson.. maler og grafiker.. i Stavanger 1883, d.. i Borre 1980.. SHKS 1909 - 11.. Kunstakademiet under Christian Krohg og Halvdan Strøm.. 1911-13 elev av Johan Nordhagen.. Drev malerskole i Oslo, Horten og Tønsberg 1920 - 26.. forfatter 1946; Julius den enfoldige.. se utstillingsbilder og omtale.. h.. ttp://bomuldsfabriken.. no/utstillinger_more.. php?id=156_0_21_0_M8.. Lars Christian Gulbrandsen.. Furuer Setesdal.. Kristian Vindi.. maler og grafiker f.. 1898 i Oslo bosatt i Tvedestrand.. SHKS tegne og raderklassen 1922-26 studert under Per Krohg.. vært til sjøs over hele verden.. Lars Kristian Gulbrandsen overrasket mange, men mest på grunn av sitt oppsiktsvekkende utseende! Media elsket å intervjue.. maleren på Hidra.. som hadde en dramatisk klesstil/utseende og som vekket enorm oppmerksomhet blant folk flest.. Det er ikke mulig å beskrive Lars Kristian Gulbrandsens livslange kunstnerskap uten å nevne hans alter ego,.. Tatjana.. , som var en 23 år gammel kvinne.. På slutten av sin karriere fremsto han nærmest som et levende kunstverk, det vil si en sammensmeltning mellom kunst og liv.. Lars  ...   Esprit.. Sminkør og dekormaler.. Visergutt hos agent O.. Aug.. Tjersland.. Gutt i regnklær.. Fra atelieret.. Knut Frøysaa,.. maler og grafiker, Hamar 1919 - 1987.. gang 1946.. Sørlandsuts.. 1971, 1975 - 78.. Repr.. /innkjøpt: Nasjonalgalleriet; Riksgalleriet; Bergen Billedgalleri; Stavanger faste galleri; Chr.. sands faste galleri; Lillehammer Bys malerisamling, Moss faste galleri; Haugesund Billedgalleri; Oslo kom.. kunstsamlinger; Museum of Modern Art, New York; Nasjonalgalleriet i Praha; Selskapet Kunst på Arbeidsplassen.. Bodde fast i Oslo, men tilbrakte lange perioder på Lista og Jæren.. Interiør Fiskum Kirke.. Ruth Krefting.. maler f.. 1900.. SHKS Kunstakademiet under Christian Krogh og Halvdan Strøm 1918 - 21.. flere off.. arb.. til kgl.. slott, stortinget, Ragna Ringdals hjem, Ullern kapell, teaterportretter i det norske teater, ABC teater, Nasjonalteateret, teatermuseet.. Øde.. Rolf Kristiansen.. Pikehode Vigdis Røysing.. Werner Otto Lichtenberg.. Snøløsning Eggedal.. Eugen Lahell.. ødt i Drammen, 1896 – d.. i Drammen 1972.. Statens Kunstakademi under Christian Krogh og Halvdan Strøm 1914-16.. Lahell malte fortrinnsvis landskaper, men også stilleben.. Representert i de fleste gallerier mellom Drammen og Flekkefjord.. Den gamle eik.. Gunnulf Staurheim.. Blå blomster.. Hans Kr.. Ziegler.. maler, f.. 1915 i Eydehavn d.. 1989 i Mandal.. elev av Olav Hasaas, Kr.. sand 1937-38, Rolf Rudes malersk.. Oslo 1942-43.. Hans Kristian Ziegler, 1915 – 1989Født i Eydehavn.. Bosatt i Lindesnes og Mandal.. Statens Håndverks- og kunstindustriskole 1943-44 og Det kongelige Danske Kunstakademi i 1952-53.. Debuterte på Høstutstillingen i 1946 og deltok flere ganger på Sørlandsutstillingen.. I 1964 ble Ziegler ansatt i Riksgalleriet.. Som utstillingsleder fikk han hele landet som arbeidsfelt og gjorde en stor innsats som kunstformidler.. Han var en av stifterne av Mandal Kunstforening og ble utnevnt til æresmedlem i 1986.. Strandgaten med Eschelinda.. Otto Olsen.. tilhører.. Knut Sand Bakken.. Blomster.. Marit Lange Davik.. Fl.. fjord 1940, bosatt i Oslo.. utd.. Åse Asp Lunde og Ferd.. Lunde malerskole.. Delt.. på kollektivuts.. i Oslo, Drammen, Bergen, Ålesund, Bærum, Fl.. fjord.. Lista.. Reidar Rudjord.. grafiker, tegner og maler.. 1930 på Lista.. SHKS 1949 - 54 under Chrix Dahl.. Forskjellige kunstakademi : Firenze, Amsterdam og Paris.. Høstutstillingen flere ganger først -56, Sørlandsutst.. unntatt 86 og 87.. Serigrafi.. Erling Merton.. Kurv og nøster.. Jærlandskap.. Kirkehamn.. Olav Omland.. Vinter.. Vinternatt.. Olav Skjævesland.. tilhører.. Nils Einar Ødegård..

  Original link path: /kunstforeningens_samling13.htm
  Open archive

 • Title: Almanakker fra Flekkefjord Sparebank
  Descriptive info: Kalender fra Flekkefjord Sparebank.. tilbake til innholdslisten.. 1990.. Akvarell malt av arkitekt.. Rolf Selmer Olsen.. motiv: Nedre Park.. med bakgrunn.. Flekkefjord Sparebank.. Maleri malt i 1905 av Thorvald Sirnes (1884-1914) Bak på bildet sees tårnet på Bakke kirke.. Bakke bro er også med.. Foran broen sees huset med krambo i 1920-årene.. Til venstre er T.. sin jaktkamerat Helge.. Flekkefjordsskuta Germanic redder drammenskuta Garibaldi i Atlanterhavet i 1903 (Garibaldi til høyre med vindpumpen ombord.. Folkene på Germanic reddet hele mannskapet på et synkende Garibaldi Skissen av O.. J.. Sunde var grunnlaget til maleriet.. Marinemaler W.. H.. York fra Australia.. motiv: Kirkehamn ca.. 1880, utført av Johan Nielssen (1835-1912).. Husene står fortsatt.. Toppen er Valås, barndomshjemmet til entr.. O.. Selvåg.. Til venstre: Georg Ulland sitt hus.. I bua i midten har Reidar Kvarøy butikk.. Prestegården over bua.. Byen sett fra syd ca.. 1920.. Malt av Samuel Ågenes (1881-1954), sønn av kjøpmann Ågenes som drev butikk i Brogaten 20.. Maleri malt av Otto Olsen (1893-1976).. motiv: Byen sett fra Askeknuten.. Malt av Olaf Rynning- Tønnessen (1901-1982).. motiv: Elva og bakgrunn Elvegt.. 5 og 7.. Malt av Olav Omland.. motiv: Kirkehamn.. Maleri av barken Guldås Skuta tilhørte et rederi fra Feda, og kaptein A.. A.. Håland, som bodde i Kirkegaten 25, førte skuta i mange år.. Guldås lå lenge i opplag i Tjørsvågstrand før den ble solgt i 1906.. Maleriet er malt av en av sjøfolkene ombord.. 1915 ble G ødelagt av tysk ubåt.. motiv: Fiskebrygga før brannen i 1931.. Silketrykk av Ernst Thorsen (1922-1980) født ogoppvokst i Flekkefjord.. En serie på fire trykk.. T.. var en tid ansatt ved Rogaland teater.. motiv: vannposten på veien til Berget.. Den ble fjernet 1925.. Geir Kverneland, kunstneren, har samarbeidet med Thorvald Thomsen som har bodd på Berget.. Vannsig fra berget samlet seg her.. Derav navnet Pytten.. Elva med sjøbuer i 1880-årene Malt avtyskeren T.. Eckenbrecher (1842-1921) Postbåten ligger ved Tollbodbrygga.. Området er nå forandret.. Bua foran Antzehuset eksisterer noe ombygget.. Det er Elvegt.. 22 der Andersens Pizza inn er i dag.. motiv: Elvegate.. i 1916 Bombeangrepet i 1944 ødela det da 150 år huset.. I dag er Fl.. fjord Kino her.. Kulturhuset planlegges her.. Akvarellen er laget av Magnus Berntsen (1894-1948).. 1995.. Flekkefjord 1870.. Bildet er en kopi av maleriet av den kjente billedhogger Mathias Skeibrok og tilhøre Lista Museum.. Det store herskapelige huset i forgrunnen ble oppført som som bolig for tollinspektør Nicolas B.. Olsen i 1830 årene.. Da bildet ble malt lå det en mektig hage mellom bygningen og sjøen.. I dag eies huser av Arne E.. Nilsen.. Trellebakken ca.. 1905.. Det øverste huset er bestyrerboligen, (nedbrent) Det lille huset midt på bildet er Strandgt.. 5.. Sykehusgaten.. malt av Otto Olsen.. Huset midt på bildet er bygget i 1830 årene og eies  ...   Vinterlys, dagens siste lys på bykjernen sett fra Llleheia.. akvarell malt av Shannon Brubeck.. Gammel plass.. Vinterbilde malt av Leiv Knibestøl.. motiv: gamle gårds.. Tesaker.. malt av Helene Rafoss.. Fiskere.. Malt av Olav Skjævesland i 1957, 3 fiskere renser garn og henger det opp.. Kleivan med Storeheia i bakgrunnen, sett fra Sunde.. Malt av Oliver Sylthe 1927.. Kleivan var et yndet badested med stup fra fjellet og svømmetur over Grisefjorden til Dannevika.. Kjellesvigbua.. malt av Ole Iveland, en flink kunstner som har funnet sin stil.. Bua er en del av en stor bygård med forretningsbygg og bolighus opp mot Kirkegt.. og sjøbuer mot elva.. Anders Beer oppførte disse i 1830 årene.. Bua ble revet i 1987.. Ved stranden.. malt av Olav Omland ca.. 1968.. motiv: Lammeholmen på Hidra.. Consul Esches hus ca 1927.. malt av Gerhard Gjerding, født i Flekkefjord.. En flink illustratør, teatermaler og portrettmaler.. Sett fra Trellebakken, til høyre sees en del av Ungdomshallen.. Strandgaten.. malt av David Arnesen i 1913, dommerfullmektig i Flekkefjord.. Mest kjent som forfatter av 30-40 bøker.. Kunstnernavnet Peter Bendow ble eget i 1948.. motiv : Strandgaten.. Ragnhild fikk bildet i bryllupsgave av broren consul O.. C.. Axelsen.. Gammelt uthus på Lavold.. akvarell av Signe Kongevold.. motiv: flere hundre år gammelt laftet uthus.. 1900-1940 ble det bøkret tønner her.. Til høyre sees litt av det steinmurte eldhus der tønnestavene ble varmet og bøyelige.. Mange bønder på Lavold og Flikka bøkret i en periode tønner hjemme og leverte til O.. C Axelsens Fabrikk.. Lende gård på Sira.. malt av Bjørg Osen i 1994, motivene henter hun ofte fra gamle Bakke kommune.. Hidra kirke.. malt på porselen av Erna Thele.. Allerede i år 1348 var det kirke på Hidra, antagelig en liten steinkirke.. Senere ble det oppført en kirke av tre.. Den nåværende kirke sto ferdig i 1854 på en odde i Kirkehamn.. Malt ca.. 1880 av marinemaler Edvard Skari.. For å komme til Tollbodbrygga måtte man gå gjennom Tollbodhagen.. Bolighuset t.. h.. tilhørte fam.. Beer.. Bymuseet var her til 2.. verdenskrig.. 1944 ble huset bombet og senere revet.. Kinoen ble bygget1950-tallet og revet 2014.. Kultuhuset blir her.. Maleriet ble i 1986 gitt til musèet av Nicholai Beer.. Rasvåg sett fra øst.. Maleri utført av Johan Waage 1880-1934.. Til høyre er Vågsholmene, fjellet i bakgrunnen er Tjugan, alt til høyre er utmark til Våge.. I dag tre hytter hvor den først bygde var maler Erling Merton.. Snøen smelter.. Malt av Olav Skjævesland i 1962, en lyriker i farger.. Naturen rundt Mjåvann og Lian.. Første Flekkefjordkunstner på høstutstillingen, 1946, 1947 og 1948.. Pallen i Vågen, Hidra.. Malt av Olav Omland i 1941.. Han var en dyktig kolorist som forsøkte å forsterke inntrykkene og særlig fargene i naturen.. Man ser derfor impressionisme og ekspresjonisme i hans bilder..

  Original link path: /kalender_fra_flekkefjord_sparebank.htm
  Open archive

 • Title: Jubilèumsbok
  Descriptive info: Jubilèumsbok.. Tilbake til innholdslisten.. Tilbake til Flekkefjord-kunstnere.. Boken er forfattet av Thorleif Skjævesland.. Pris kr.. 100,-.. Kan kjøpes ved henvendelse til leder..

  Original link path: /jubileumsbok13.htm
  Open archive •  


  Archived pages: 35