www.archive-net-2014.com » NET » I » ISKANIPOKLICI

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 277 . Archive date: 2014-10.

 • Title: Iskani poklici
  Descriptive info: .. ZADNJA PONUDBA PODJETIJ.. vse objave.. Hidria AET, d.. o.. RAZPIS KADROVSKIH ŠTIPENDIJ HIDRIE ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2012/2013.. 14.. 09.. 2012.. RESTAVRACIJA KOTLAR, Debora von Kastelmur s.. p.. RAZPIS ŠTIPENDIJ za šolsko leto 2010/2011.. 07.. 06.. 2010.. IGOR RUSJAN s.. , ELEKTROINŠTALATERSTVO IN PROIZVODNJA DRUGIH IZDELKOV IZ LESA.. KOLEKTOR SIKOM, Komutacijski in rotacijski sistemi d.. o.. B CENTER Gradbeništvo in trgovina d.. KOLEKTOR KFH, Pogonski sistemi in komponente d.. KOLEKTOR GROUP vodenje in upravljanje družb d.. KOREN LIDIJA s.. , KAMP KOREN.. ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije d.. d.. ARCTUR d.. Javni razpis štipendij Regijske štipendijske sheme (RŠS) Goriške statistične regije za šolsko/študijsko leto 2013/2014.. 10.. 2013.. Posoški razvojni center je JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ RŠS 2013/2014 ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE objavil 10.. septembra 2013.. Rok za oddajo vlog je 10.. oktober 2013.. več.. Nov Zakon o štipendiranju.. 08.. Obveščamo vas, da je.. 17.. 7.. 2013 začel veljati nov Zakon o štipendiranju /ZŠtip-1/, Ur.. l.. RS, št.. 56/2013.. Zakon o štipendiranju (Zštip-1) se.. prične uporabljati s 1.. januarjem 2014.. , zato na pripravo in izvedbo Javnega razpisa za sofinanciranje operacij regijskih štipendijskih shem 2013/2014 ne bo vplival.. Znani so rezultati Javnega poziva delodajalcem za vključitev v Regijsko štipendijsko shemo (RŠS) Goriške statistične regije za š.. 2013/2014.. 20 delodajalcev ponuja 175 štipendij.. Posoški razvojni center je 29.. marca objavil Javni poziv delodajalcem za vključitev v enotno Regijsko štipendijsko shemo (RŠS) Goriške statistične regije za šolsko/študijsko leto 2013/14.. Na omenjeni Javni poziv, ki je bil odprt do 31.. julija 2013, je prispelo 20 vlog delodajalcev.. Podjetja skupaj razpisujejo 175 štipendij, kar je 28 štipendij več kot lansko šolsko/študijsko leto.. Javni poziv delodajalcem za vključitev v Regijsko štipendijsko shemo (RŠS) Goriške regije za šolsko/študijsko leto 2013/2014.. 08.. 04.. Obveščamo vas, da je Posoški razvojni center v petek, 29.. marca 2013, objavil Javni poziv delodajalcem za vključitev v Regijsko štipendijsko shemo (RŠS) Goriške regije za  ...   ŠTIPENDIJSKO SHEMO (RŠS) 2012/2013 - zadnji rok za prijavo je 23.. julij 2012.. 11.. V prvem roku, ki je potekel 23.. maja 2012, se je na Javni poziv prijavilo 12 delodajalcev s 60-imi štipendijami.. Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2011/2012 (133.. JR PUD 2011/2012).. 04.. Delodajalce, vključene v Regijsko štipendijsko shemo Goriške regije in ostale delodajalce obveščamo, da je.. Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije dne, 23.. 03.. 2012 objavil 133.. JR PUD 2011/2012 - rok za prijavo je 28.. Javni poziv delodajalcem za vključitev v Regijsko štipendijsko shemo (RŠS) Goriške regije za šolsko/študijsko leto 2012/2013.. Obveščamo vas, da je Posoški razvojni center v petek, 30.. marca 2012, objavil Javni poziv delodajalcem za vključitev v Regijsko štipendijsko shemo (RŠS) Goriške regije za šolsko/študijsko leto 2012/2013.. NOSILEC PROJEKTA.. Iskani poklici.. Posoški razvojni center.. Trg svobode 2.. 5222 Kobarid.. tel.. : 05/38 41 500.. e-pošta:.. info@prc.. si.. O PROJEKTU.. je v partnerstvu z vsemi ostalimi razvojnimi agencijami v regiji na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov regionalnih razvojnih programov za razvoj človeških virov v letu 2004 dobil sofinanciran projekt ".. Mladim v regiji približujemo deficitarne poklice - podjetjem pomagamo pridobiti ustrezne kadre.. ".. Cilji projekta so naslednji:.. -.. med mladimi v Goriški regiji.. povečati delež tistih, ki se izobražujejo za deficitarne poklice.. ,.. na ta način.. gospodarstvu regije.. srednjeročno in dolgoročno.. zagotoviti strokovne kadre.. , ki jih potrebuje za svoj nadaljnji razvoj in za večanje konkurenčne sposobnosti,.. mladim.. pa s tem, ko se izobražujejo za poklice, ki jih gospodarstvo regije potrebuje,.. zagotoviti zaposlitev v regiji.. s tem vplivati na.. zmanjšanje strukturne neskladnosti.. v regiji,.. omejiti beg strokovno usposobljenih kadrov.. iz regije ter.. na ta način tudi pripomoči k.. dvigu izobrazbene ravni.. prebivalstva regije.. [.. prva stran.. |.. za mlade.. za podjetja.. forum.. o projektu.. ]..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Iskani poklici
  Descriptive info: JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME ZA GORIŠKO STATISTIČNO REGIJO ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2011/2012.. 2011.. ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2011/2012: 25 delodajalcev iz Goriške statistične regije ponuja skupno 140 štipendij.. Za srednješolce je razpisanih 69 štipendij, za dodiplomski študij 57 in za podiplomski študij 14 štipendij.. ROK ZA ODDAJO VLOG JE 10.. OKTOBER 2011.. JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME ZA GORIŠKO STATISTIČNO REGIJO ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2010/2011.. 26 delodajalcev razpisalo 172 štipendij.. Dijakom je namenjenih 80 štipendij, dodiplomskim študentom 91 štipendij, za podiplomske študente pa je razpisana ena štipendija.. ROK ZA ODDAJO VLOG je 8.. oktober 2010.. POSOŠKI RAZVOJNI CENTER BO KMALU OBJAVIL RAZPIS ŠTIPENDIJ ZA Š.. L.. 2010/2011.. 18.. Dijake in študente obveščamo, da bo javni razpis za pridobitev štipendij za šolsko/študijsko leto 2010/2011 objavljen predvidoma v prvi polovici septembra.. NOVICE ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE: ŠTIPENDIJE, PRAKSE, NATEČAJI, RAZISKOVALNI IN POLETNI TABORI.. Mednarodna parlamentarna štipendija; Doktorski študij s področja metalurgije v Franciji; Nagradni video natečaj.. Think Beyond Borders.. ; Prakse pri Svetu Evropske unije; Javni poziv za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko/študijsko leto 2010/2011;.. GRE..  ...   Tolmin).. Denarne nagrade za tri najboljša diplomska dela:.. - 1.. nagrada: 400 EUR.. - 2.. nagrada: 250 EUR.. - 3.. nagrada: 180 EUR.. Javni razpis štipendij Štipendijske sheme SOČA (za šolsko/študijsko leto 2009/2010).. 03.. 2009.. Za šolsko/študijsko leto 2009/2010 je 9 delodajalcev iz Posočja razpisalo skupaj 36 štipendij; 11 štipendij za dijake, 24 za dodiplomske študente in 1 štipendijo za podiplomski študij.. Štipendijska shema SOČA 2009.. Skupaj razpisanih 36 štipendij.. Regijska štipendijska shema vabi.. Vstopite.. Javni poziv delodajalcem za vključitev v Regijsko štipendijsko shemo (RŠS) Goriške statistične regije ostaja še vedno odprt.. Svoje potrebe po kadrih lahko delodajalci oddajo vse do 20.. avgusta.. Informativni dan na Visoki poslovni šoli.. 05.. Ljudska univerza Nova Gorica vas vabi na informativni dan za študij na Visoki poslovni šoli študij na daljavo Ekonomske fakultete Ljubljana, ki bo V ČETRTEK, 21.. 5.. 2009 OB 17.. URI NA LJUDSKI UNIVERZI NOVA GORICA.. INFORMATIVNI KOTIČEK.. 06.. 2008.. Na Posoškem razvojnem centru v okviru Centra veživljenjskega učenja deluje informativni kotiček CIPS, kjer lahko dobite brezplačne informacije o šolah, študiju, finančnih pomočeh, prostih delovnih mestih..

  Original link path: /mladi/
  Open archive

 • Title: Iskani poklici
  Descriptive info: Javni poziv delodajalcem za vključitev v Regijsko štipendijsko shemo (RŠS) Goriške regije za šolsko/študijsko leto 2011/2012.. 01.. Obveščamo vas, da je Posoški razvojni center v sredo, 30.. marca, objavil Javni poziv delodajalcem za vključitev v Regijsko štipendijsko shemo (RŠS) Goriške regije za šolsko/študijsko leto 2011/2012.. NOVICE ZA DELODAJALCE.. 1.. Dodatni javni razpis v okviru programa za.. Prakticno usposabljanje z delom - PUD.. (90.. JR).. 2.. Sprememba javnega povabila k prijavi za.. sofinanciranje solnin za zmanjsevanje izobrazbenega primanjkljaja.. v solskih letih 2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010.. JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA VSTOP V REGIJSKO ŠTIPENDIJSKO SHEMO GORIŠKE REGIJE za š.. 2010/2011.. V prvem roku.. 14 podjetij.. prijavilo potrebe po.. 67 štipendistih.. Poziv delodajalcem.. za vstop v Regijsko štipendijsko shemo za šolsko/študijsko leto 2010/2011 ostaja odprt.. do 20.. julija.. KAJ PRINAŠAJO AKTUALNI RAZPISI DELODAJALCEM IN KAJ ZAPOSLENIM.. Sklad dela Posočje.. , katerega poslanstvo je razvoj človeških virov in izvajanje določenih ukrepov v okviru Aktivne politike zaposlovanja, bo.. mesečno pripravljal aktualne informacije s področja človeških virov.. in jih v sodelovanju s Posoškim razvojnim centrom objavljal na www..  ...   poziv delodajalcem za vključitev v Regijsko štipendijsko shemo Goriške regije za šolsko/študijsko leto 2010/2011.. Objavljeni razpisi Soča 2010.. Obveščamo vas, da je Posoški razvojni center objavil naslednje razpise (v okviru razvojnega programa Soča 2013):.. - Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest, razvoja mikro, majhnih in srednje velikih podjetij ter razvoja turističnih kapacitet na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2010;.. - Javni razpis za spodbujanje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v podjetjih na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2010;.. - Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja kadrov z najmanj srednješolsko izobrazbo na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2010.. Javni poziv delodajalcem za vključitev v enotno Regijsko štipendijsko shemo (RŠS) za Goriško statistično regijo za šolsko/študijsko leto 2009/2010.. Objavljen javni poziv delodajalcem za vstop v Regijsko štipendijsko shemo.. Razpisi programa Soča 2009.. V osmem letu izvajanja programa Soča je za razvoj Posočja namenjenih skupno dobrih 1,2 milijona evrov, denar pa bo prek razpisov na voljo podjetniškim investicijam in razvoju človeških virov..

  Original link path: /podjetja/
  Open archive
 •  

 • Title:
  Descriptive info: Warning.. : main(/usr/local/www/data/www.. iskanipoklici.. net/sites/www/inc/forum.. php) [.. function.. main.. ]: failed to open stream: No such file or directory in.. /usr/local/www/data/www.. net/sites/www/index.. php.. on line.. 101.. Fatal error.. : main() [.. require.. ]: Failed opening required '/usr/local/www/data/www.. php' (include_path='.. :/usr/local/share/pear') in..

  Original link path: /forum/
  Open archive

 • Title: Iskani poklici
  Descriptive info: S PROMOCIJO DEFICITARNIH POKLICEV DO USTREZNIH KADROV.. Sredi marca 2004 je Posoški razvojni center v partnerstvu z vsemi ostalimi razvojnimi agencijami v regiji (Razvojno agencijo ROD iz Ajdovščine, agencijo ICRA iz Idrije in RRA severne Primorske d.. iz Nove Gorice) na Javni razpis za sofinanciranje projektov regionalnih razvojnih programov za razvoj človeških virov v letu 2004 prijavil projekt "Mladim v regiji približujemo deficitarne poklice - podjetjem pomagamo pridobiti ustrezne kadre".. Projekt je Zavod RS za zaposlovanje kot razpisnik odobril, tako smo razvojne agencije že konec aprila začele z njegovim izvajanjem na območju celotne Goriške statistične regije.. V projektu, ki je usmerjen v povezovanje gospodarstva in šolstva v regiji, smo opredelili naslednje ključne cilje:.. med mladimi v Goriški regiji povečati delež tistih, ki se izobražujejo za deficitarne poklice;.. na ta način gospodarstvu regije srednjeročno in dolgoročno zagotoviti strokovne kadre, ki jih potrebuje za svoj nadaljnji razvoj in za večanje konkurenčne sposobnosti;.. zagotoviti zaposlitev v regiji tistim mladim, ki se izobražujejo za poklice, ki jih tukajšnje gospodarstvo potrebuje;.. s tem vplivati na zmanjšanje strukturne neskladnosti v regiji;.. omejiti beg strokovno usposobljenih kadrov iz regije ter.. na ta način tudi primoči k dvigu izobrazbene ravni prebivalstva regije.. Ključni problemi na trgu dela v regiji.. Navedeni splošni cilji izhajajo iz problematike, ki je značilna za trg dela v regiji.. Gre za problem, da se med mladimi vse manjši delež odloča za izobraževanje za deficitarne poklice.. Posledice tega  ...   ko smo definirali projekt in odgovor nanj je pomemben tudi za realizacijo zastavljenega projekta.. Izhajamo iz prepričanja, da je mlade potrebno pravočasno obveščati o načrtovanem razvoju lokalnega oziroma regionalnega gospodarstva s poudarkom na potrebah po kadrih.. Če bodo mladi in njihovi starši (ki pomembno vplivajo na odločitev otrok o nadaljnjem šolanju) ter šolske svetovalne službe poznali potrebe gospodarstva in s tem tudi možnosti štipendiranja ter zaposlovanja po zaključenem šolanju, se bodo učenci po končanem osnovnošolskem in dijaki po srednješolskem izobraževanju v večji meri kot doslej odločali za študij poklicev, po katerih na (lokalnem) trgu dela vlada povpraševanje.. Kako izvajamo projekt.. V projekt smo vključili podjetja v regiji in jih povabili, naj se v svoji predstavitvi osredotočijo na srednjeročne in dolgoročne potrebe po kadrih ter izpostavijo možnosti štipendiranja in zaposlovanja.. Ker pa nismo pozabili na študente, so podjetja nakazala tudi možnosti opravljanja delovnih oziroma študijskih praks in izdelave seminarskih ter diplomskih nalog.. Te informacije so tistim, ki so jim res namenjene, to je učencem (njihovim staršem in šolskim svetovalnim službam) ter srednješolcem, dostopne na tej spletni strani.. Da bi tudi starše informirali o tej spletni strani, je zanje in za druge zainteresirane v pripravi zgibanka, v kateri bomo predstavili cilje, namen projekta in vrsto informacij, dostopnih na spletu.. Če pa se nam želite pridružiti, se lahko obrnete.. na katerokoli od štirih razvojnih agencij v Goriški statistični regiji.. Z veseljem vas bomo vključili v projekt..

  Original link path: /projekt/
  Open archive

 • Title: Iskani poklici
  Descriptive info: PONUDBA PODJETIJ.. NEBESA gostinske storitve d.. BTF Pekarski inženiring Nova Gorica d.. AGM Nova Gorica d.. HEDVIKA MLEKUŽ s.. , GOSTIŠČE HEDVIKA.. EKAMANT d.. RAZPIS ŠTIPENDIJ RŠS za šolsko leto 2010/2011.. Hotel Cerkno.. RAZPIS KADROVSKIH ŠTIPENDIJ za šolsko leto 2009/10.. 24.. 02.. ETA Cerkno.. ŠTIPENDIJE V ŠOLSKEM LETU 2009/10.. ZDRAVSTVENI DOM TOLMIN.. ŠTIPENDIJE V ŠOLSKEM LETU 2008/09.. TKK Srpenica.. TERA d.. Tolmin.. Metalflex.. SOŠKO GOZDNO GOSPODARSTVO TOLMIN  ...   Euroinvest.. SALONIT ANHOVO d.. Stubelj.. ESAL d.. ŠTIPENDIJE ZA ŠOLSKO LETO 2008/09.. GRADBENO PODJETJE REMONT d.. Ajdovščina.. Skupina Primorje d.. INSTALACIJE d.. montaža in trgovina.. FLUID d.. KOLEKTOR ORODJARNA d.. HIDRIA Rotomatika.. ASCOM Proizvodnja drsnih obročev in komutatorjev d.. VELB d.. Cerkno.. Gostol Gopan.. MASIVA SPLOŠNO MIZARSTVO, Ivan Makuc s.. p.. CELES.. ISKANJE.. subregija:.. - vse -.. Tolminska.. Goriška.. Zgornjevipavska.. Idrijsko-Cerkljanska.. vrsta:.. štipendija.. delovna praksa.. zaposlitev.. drugo..

  Original link path: /mladi/ponudba/
  Open archive

 • Title: Iskani poklici
  Descriptive info: Razpisuje se štipendije za naslednje smeri študija:.. OBLIKOVALEC KOVIN (IV).. MEHATRONIK OPERATER (IV).. STROJNI TEHNIK (V).. ELEKTROTEHNIKA (VI/1, VI/2, VII).. STROJNIŠTVO (VI/1, VI/2, VII).. INFORMATIKA (VI/2, VII).. Razpis štipendij najdete tudi.. v datoteki spodaj.. Kontakti in več informacij:.. T: 05 37 56 000.. E: stipendije@hidria.. com.. W: www.. hidria.. Veljavnost do:.. 31.. 07.. Več o podjetju:.. PRILOŽENE DATOTEKE.. razpis Hidria za 2012-13.. pdf.. (1.. 07 MB)..

  Original link path: /mladi/ponudba/105/
  Open archive

 • Title: Iskani poklici
  Descriptive info: 2 štipendiji: gastronom hotelir-kuhar (stopnja izobrazbe: 4).. 2 štipendiji: gastronom hotelir-natakar (stopnja izobrazbe: 4).. 1 štipendija: organizator poslovanja v gostinstvu in turizmu - hotel.. manager (stopnja izobrazbe: 6/2).. 10.. Prijavljene štipendije - 1.. rok JP-1.. (230 KB)..

  Original link path: /mladi/ponudba/104/
  Open archive

 • Title: Iskani poklici
  Descriptive info: 1 štipendija: elektrikar energetik (stopnja izobrazbe: 4).. 1 štipendija: ekonomski tehnik - ekonomska gimnazija (stopnja izobrazbe: 5)..

  Original link path: /mladi/ponudba/103/
  Open archive

 • Title: Iskani poklici
  Descriptive info: 7 štipendij: mehatronik operater (stopnja izobrazbe: 4).. 8 štipendij: strojni tehnik (stopnja izobrazbe: 5).. 3 štipendije: elektrotehnik (stopnja izobrazbe: 5).. 1 štipendija: strojništvo (stopnja izobrazbe: 6/1).. 4 štipendije: strojništvo (stopnja izobrazbe: 6/2 ali 7)..

  Original link path: /mladi/ponudba/102/
  Open archive

 • Title: Iskani poklici
  Descriptive info: 1 štipendija: gimnazijski maturant-tehnična gimnazija (stopnja izobrazbe:5)..

  Original link path: /mladi/ponudba/101/
  Open archive •  


  Archived pages: 277