www.archive-net-2014.com » NET » K » KUNSTFORENING

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 98 . Archive date: 2014-10.

 • Title: Hjem | Sandnes Kunstforening:
  Descriptive info: .. Toppmeny:.. a.. Kontrast.. Hjelp.. Nettstedkart.. Du er her:.. Hjem.. Om Sandnes kunstforening.. Handlingsplan.. Vedtekter.. Styret.. Adminstrasjon.. Årsmøte.. Historikk.. Logo.. Kalender.. Kontakt oss.. Søke om utstillingsplass.. Lenker.. Utstillingsprogram.. Arkiv utstillinger.. Media.. Formidling.. Samarbeidspartnere.. Fotogalleri.. Bli medlem.. Nå vises utstillingen 50x50x50: Kunstnere fra Stasjon K i Sandnes..  ...   Mader.. Konstruktivistisk koloristisk klang.. Nytt fra Norske Kunstforeninger.. – Gledelig med styrking av den visuelle kunsten.. KULTURBUDSJETT PÅ STADEN KVIL.. 80 000 I STØTTE TIL LARVIK OG SANDEFJORD.. VI HJELPER DEG MED Å LYKKES I STYREARBEIDET.. HEIDI KENNEDY SKJERVE TILDELT DEBUTANTPRISEN 2014.. Levert av.. WebSite AS..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Hjelp | Sandnes Kunstforening:
  Descriptive info: Hjelp.. Skriv tekst her..

  Original link path: /hjelp.cfm
  Open archive

 • Title: nettstedkart | Sandnes Kunstforening:
  Descriptive info: nettstedkart..

  Original link path: /nettstedkart.cfm
  Open archive
 •  

 • Title: Hjem | Sandnes Kunstforening:
  Original link path: /index.cfm
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Hjem | Sandnes Kunstforening:
  Original link path: /Nyheter.cfm?FuseAction=Article&pWebprofilfunkid=54221
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Hjem | Sandnes Kunstforening:
  Original link path: /Nyheter.cfm
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Om Sandnes kunstforening | Sandnes Kunstforening:
  Descriptive info: Sandnes kunstforening ble stiftet i 1955 på initiativ fra ingeniør Ragnvald Kluge.. Han ble også foreningens formann.. Da Kluge døde i 1957 testamenterte han hele sin samling til kunstforeningen.. I dag teller samlingen nærmere 200 kunstverk.. Les mer om foreningens første år.. Eget hus.. Foreningen har hatt en omflakkende tilværelse i ulike lokaliteter.. Lengst tilhold har foreningen hatt  ...   var stor i disse årene.. Samlokalisering.. I 2009 inngikk Sandnes kunstforening en samarbeidsavtale med KINOKINO, senter for kunst og film, og flyttet inn i deres lokaler i Olav Kyrres gate 5 i Sandnes.. Sandnes kunstforening i dag.. Sandnes kunstforeningen har eget kontor i 4.. etasje.. Hildegunn Guddal Svensson er ansatt som kontoransvarlig.. Styreleder er Trond Rørvik.. Styret i 2013/2014..

  Original link path: /omsandneskunstforening.cfm
  Open archive

 • Title: Handlingsplan | Sandnes Kunstforening:
  Descriptive info: >..

  Original link path: /handlingsplan.cfm
  Open archive

 • Title: Vedtekter | Sandnes Kunstforening:
  Descriptive info: VEDTEKTER FOR SANDNES KUNSTFORENING.. § 1 Formål.. Sandnes kunstforening vil arbeide for å fremme interessen for bildende kunst og naturlig tilhørende aktiviteter i Sandnes.. Dette søkes nådd gjennom arrangement av utstillinger, konserter og omvisninger.. Kunstforeningen ser det som en viktig oppgave å gi impulser som kan vekke interessen for kunst hos barn og unge, blant annet ved utstillinger og arrangementer for for skoleelever og studenter.. Kunstforeningen vil arbeide for å utvikle den faste samlingen.. For gjennomføring av sine tiltak søker foreningen samarbeid med myndigheter og andre organisasjoner etter styrets beslutning.. § 2 Medlemskap.. Enhver kan være medlem av foreningen mot å betale den kontingent årsmøtet fastsetter.. Institusjoner og foreninger kan være støttemedlemmer uten stemmerett.. Stemmeberettiget og valgbare er medlemmer som har betalt kontingent for det foregående år eller som har vært medlem i minst en måned før årsmøtet.. Dog kan en person som ikke er medlem av kunstforeningen, velges til verv i foreningen hvis han/hun melder seg inn som medlem.. Bare medlemmer som har betalt kontingent for det forløpne år, deltar i foreningens gratisutlodninger.. § 3 Styret.. Styret består av 8 medlemmer.. Medlemmene velges av årsmøtet for to år.. Det tilstrebes at halvparten av styret står på valg ved hvert årsmøte.. Leder og kasserer velges direkte av årsmøtet.. I  ...   i god tid valgnemnda beskjed om hvilke styremedlemmer som ikke står på valg.. § 4 Årsmøtet.. Foreningens øverste myndighet ligger hos årsmøtet.. Årsmøtet holdes i løpet av april måned.. Innkalling til årsmøtet med dagsorden skal være utsendt til medlemmene minst to uker før møtet.. Medlemmer som ønsker å fremme forslag ved årsmøtet, må gjøre dette skriftlig til styret innen 4 uker før årsmøtet skal avholdes.. Eventuelle forslag fra medlemmer skal være nevnt i innkallingen til årsmøtet.. Vanlige saker blir avgjort ved alminnelig flertall.. Lovendringer krever ¾ av de fremmøttes stemmer.. Det blir stemt skriftlig hvis noe medlem forlanger det.. Årsmøtet behandler:.. a) Styrets beretning og regnskap.. b) Fastsetting av kontingent.. c) Eventuelle innkomne forslag.. d) Valg på styreleder kasserer styremedlemmer (for to år) valgkomite på 2 medlemmer for kommende år.. Ekstraordinær generalforsamling blir innkalt når styret eller ¼ av foreningens medlemmer ønsker det.. En ekstraordinær generalforsamling skal berammes med 3 ukers varsel, og den kan bare behandle saker som er nevnt i innkallingen.. § 5 Oppløsning.. Vedtak om opplørning av foreningen er bare gyldig når spørsmålet har vært forelagt foreningens medlemmer til uravstemning og har fått minst 2/3 flertall.. Blir foreningen oppløst skal det tilbys Kulturstyret i Sandnes kommune å bestyre boet.. Sist endret på årsmøte 04.. 04.. 2013..

  Original link path: /vedtekter.cfm
  Open archive

 • Title: Styret | Sandnes Kunstforening:
  Descriptive info: Besøksadresse: Olav Kyrresgt 5, 4307 Sandnes (4.. etg) - Postboks 336, 4303 Sandnes.. E-post:.. sandnes.. kunstforening@gmail.. com.. – Hjemmeside:.. www.. sandnes.. kunstforening.. net.. Telefon kontor: 918 82 240 – Telefon styreleder: 918 87 376.. Foretaksnr 971337850 - Bank 5345 05 02711.. Kontoransvarlig: Kunsthistoriker Hildegunn Guddal Svensson.. Styret 2013/2014.. Navn / verv.. Adresse.. Trond Rørvik.. - leder.. trond.. rorvik@lyse.. 918 87 376.. 51 66 43  ...   77 129.. 51 66 81 71 (P).. Rigmor Øvstebø.. - kasserer.. rigmorovstebo@gmail.. 975 72 976.. 51 67 06 18 (P).. 51 69 27 00 (A).. Torill Brosten.. torill@mimer.. no.. 481 44 383.. Torgunn Skrudland.. torgunn.. skrudland@gmail.. 950 41 315.. 51 84 02 13 (A).. Hildegunn Birkeland.. hildegunn.. birkeland@stavanger-kulturhus.. 976 40 261.. Elsa Wendt.. - styremdlem.. elsa@hana.. 450 34 866.. Egil Idsø.. egilidso@gmail.. 455 16 067..

  Original link path: /styret.cfm
  Open archive

 • Title: Årsmøte | Sandnes Kunstforening:
  Original link path: /aarsmote.cfm
  (No additional info available in detailed archive for this subpage) •  


  Archived pages: 98