www.archive-net-2014.com » NET » N » NORDKON

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 11 . Archive date: 2014-10.

 • Title: Nordic Network for Schoolconcerts
  Descriptive info: .. The Nordic Network for School Concerts (NNS).. NNS consists of Rikskonserter/Concerts Sweden, Rikskonsertene/Concerts Norway, Levende Musik i skolen/Live Music in School (Denmark), Konserttikeskus/Concert Centre (Finland), Tonlist fyrir alla/Music for All (Iceland).. By focusing on quality in the dissemination of music to children and young people, and by establishing a professional network, the NNS shall promote the development of the national organisations in the Nordic countries and strengthen the Nordic collaboration.. This objective is to be attained through.. 1.. Exchanging experience, ideas, programmes and performers.. NNS arrange network meetings twice a year.. NNS will establish a producer forum.. An exchange project at Nordic level has been submitted to the Nordic Council.. 2.. Planning and conducting projects.. NNS participate in each other’s festivals and in other arenas for programme presentation, to develop research programmes, and to share knowledge about the music of other countries and continents.. 3.. Planning and conducting conferences and workshops.. NNS work to ensure the provision of both educational opportunities for producers and  ...   nettverk for skolekonserter (NNS).. NNS består av representanter fra Rikskonserter (Sverige), Rikskonsertene (Norge), Levende Musik i Skolen (Danmark), Konserttikeskus (Finland) og Tonlist fyrir alla (Island).. NNS er en ideell organisasjon basert på frivillig deltakelse og samarbeid mellom medlemmene.. NNS har som formål å bidra til at medlemmenes respektive mål for skolekonsertvirksomheten oppnås.. Formålet tilstrebes ved tiltak som å.. utveksle erfaringer, ideer, programmer og utøvere.. iverksette konkrete prosjekter.. avholde konferanser og fagseminarer.. informere hverandre og relevante miljøer i omverdenen.. (Formålsparagraf vedtatt i Århus, 6.. mars 2000).. Selv om skolekonsertordningene i de enkelte nordiske land er ulike, bygger de alle på prinsippet om at barn skal tilbys musikkopplevelser av høy kvalitet i skoletiden sin.. Det er primært mindre frilansgrupper som turnerer, og sjangermessig prioriteres stor bredde.. Faktisk snakker man både i de nordiske land og ute i verden om ”The Nordic model” for skolekonserter.. DENMARK.. FINLAND.. ICELAND.. NORWAY.. SWEDEN.. CONTACT.. Live Music in School DK.. ||.. Concert Centre FIN.. Music for All ICELAND.. Concerts NORWAY.. Concerts SWEDEN..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Nordic Network for Schoolconcerts
  Descriptive info: Nordic Schools Concerts Estimates Key Figures.. Sverige.. Island.. Finland.. Norge.. Danmark.. Sum.. 2011.. Antall barn 6-.. 15 år.. 43 511.. 645 000.. 603 068.. Antall skoleko.. nserter.. 51.. 1700.. 9000.. Bevilget.. skolekonserter.. 321 595.. DKK.. 9 525 000.. DKK.. 74 633 000 NOK.. 13.. 288.. 000.. DKK pr.. barn.. 2010.. 42 539.. 598 761.. 690.. 87.. 1359.. 2500.. 348 165.. 6 975 000.. 76 919 670 NOK.. 050.. 000 DKK.. 128,50.. 18,91.. 2009.. 43 000.. 598 491.. 675 000.. 108.. 853.. 8 997.. 2225.. DKK bevilget.. 410 000.. 4 600 000.. 78 000 000.. 12 300 000.. 9,5.. 7,13.. 130..  ...   18,8.. 6,17.. 127.. 13,33.. 2007.. 1 330 000.. 40 000.. 617 000.. 3 307 000.. 4500.. 400.. 830.. 9250.. 2000.. 16 980.. 75 000 000.. 1 425 000.. 3 900 000.. 14 100 000.. 169 425 000.. Skolekonserte.. r/1000 barn.. r/.. 1000 barn.. 3,38.. 10.. 1,29.. 14,99.. 2,96.. 56,39.. 35,63.. 6,05.. 121,56.. 20,89.. 2006.. 630.. 9 250.. 2 000.. 16 780.. 3 150 000.. 16 200 000.. 170 775 000.. 0,98.. 4,88.. 24.. 2005.. 4 500.. 600.. 8 750.. 1 750.. 16 000.. 3 112 500.. 63 750 000.. 13 800 000.. 157 087 500.. 0,93.. 14,18.. 2,59.. 4,83.. 103,32.. 20,44..

  Original link path: /numbers.html
  Open archive

 • Title: Nordic Network for Schoolconcerts, Schedule
  Descriptive info: Schedule.. 08.. 09.. -09.. 2010:.. Showcase at Högskolan för Scen och.. Musik in Gothenburg, Sweden.. www.. showcase10.. se.. 03.. 10.. -05.. Musik i Tide Festival in Skanderborg, Denmark.. musikitide.. dk.. May 2011:.. Nordic producer conference in Helsinki, Finland..

  Original link path: /schedule.html
  Open archive
 •  

 • Title: Nordic Network for Schoolconcerts, Productions
  Descriptive info: Productions.. Exchange between the Nordic countries 2010-11.. Touring in Denmark:.. 2011-12.. Tetra (Sweden).. The Gothenburg Combo (Sweden).. 2012.. Nordic producer, Reykjavik - Island.. Touring in Norway:.. Sagoland (Sweden) 29 concerts.. Balkanrazzia (Sweden) 29 concerts.. Timbuktu/Damn (Sweden) 6 concerts.. Voices of a Nation (Iceland) 19 concerts.. Spring  ...   concerts.. Balkanrazzia (Sweden) 59 concerts.. Bevinget Bach (Sweden) 30 concerts.. Jorge Cordero (Denmark) 23 concerts.. Autumn 2011.. Timbuktu/Damn (Sweden) 22 concerts.. Balkanrazzia (Sweden) 35 concerts.. Sagoland (Sweden) 24 concerts.. Spring 2012.. Balkanrazzia (Sweden) 54 concerts.. Touring on Iceland:.. KLANGBEIN (Norway).. Touring in Finland:.. Touring in Sweden:.. TBA..

  Original link path: /nordicprod.html
  Open archive

 • Title: Nordic Network for Schoolconcerts
  Descriptive info: Links.. Nordisk Råd/Nordisk Ministerråd.. Nordisk Kulturfond.. Valhalla.. Ung Nordisk Musik.. Nordjazz.. Jeunesses Musicales International..

  Original link path: /links.html
  Open archive

 • Title: Nordic Network for School Concerts, Levende musik i skolen, Danmark
  Descriptive info: Denmark.. Live Music in School.. Live Music in Schools (LMS) is a non-profit organisation established in 1992, and funded by the Danish Arts Council.. Its aim is to produce high quality live concerts and offer them to schools in Denmark.. This is done through school concerts and similar activities which give the pupils a deeper understanding of the professional music scene.. Apart from school concerts LMS arranges family concerts and kindergarten concerts.. LMS also gathers and distributes information on school concerts and related topics through news-mails, networks, newsletters etc, initiates experiments, develops new concepts, arranges festivals and conferences and other related activities.. Number of school concerts: usually 2000-2500 a year depending on funding..  ...   en selvejende institution, der blev etableret i 1992 som et landsdækkende center for skolekoncerter.. Institutionen drives med tilskud fra Statens Kunstråds Musikudvalg og Kunstrådets Musikudvalg.. Målet er at producere, udvikle og formidle koncerter med professionel musik til kommuner og skoler i Danmark.. Sideløbende arrangerer LMS Kamæleon Koncerter (familiekoncerter) og børnehavekoncerter.. Desuden samler og formidler LMS information om området.. Formidlingen sker gennem nyhedsmails, hjemmeside, netværk og nyhedsbreve.. Endelig igangsætter LMS forsøgsprojekter og eksperimenter, udvikler nye koncepter, arrangerer festivaler, konferencer og lignende.. Antal skolekoncerter: 2000-2500 årligt afhængig af bevillinger.. Kamæleon Koncerter: 80- 100 pr.. år.. Internationalt har LMS kontakter i flere europæiske lande og samarbejder med Jeunesses Musicales International og Nordic Network for School Concerts..

  Original link path: /denmark.html
  Open archive

 • Title: Nordic Network for Schoolconcerts, Finland, Konserttikeskus
  Descriptive info: Konserttikeskus.. onserttikeskus ry (.. Concert Centre.. in English,.. Konsertcentral rf.. in Swedish) is a non-profit association established in 1963.. Its aim is to arrange tours of high-quality concert programmes in a wide variety all over Finland, mainly in public schools and kindergartens but the activities also include official concerts.. Konserttikeskus also creates own concert productions and develops new forms and concepts for musicians to meet children and young people.. In addition to concerts, music related workshops are an important part of the activities.. Konserttikeskus is funded by the Finnish Ministry of Education and the Finnish Performing Music Promotion Centre as well as some  ...   other events will be around 1700 in 2011, with over 250 000 children taking part in the activities of the association.. Konserttikeskus started the pilot project.. Concert to every school.. in 2008 following the Norwegian and Danish school concert models, and during 2011-12 season over 100 000 school children in about 50 municipalities will take part in it.. The state's Finland Art Award was conferred to the project in November 2009.. Konserttikeskus also organizes festivals every 3 years and occasionally produces recordings.. It currently has three full-time employees and three working part-time.. Konserttikeskus employs over 200 professional musicians annually.. Music for All ICELAND..

  Original link path: /finland.html
  Open archive

 • Title: Nordic Network for Schoolconcerts, Iceland,Tónlist fyrir alla
  Descriptive info: Iceland.. School Concerts in Iceland.. – Music For All.. School Concerts in Iceland – Music For All The origin of the Icelandic Music For All project can be traced back to the year 1994 when the Icelandic people received a gift of funds from Norway in honor of Iceland’s fifty years of independence.. The gift was intended to help strengthen musical and cultural activity in Icelandic elementary schools.. Ever since 1995, the elementary schools have been provided with high quality concerts specially designed for children where entertainment and educational values go hand in hand to create an exceptional experience.. The music itself is varied and performed by top  ...   participate in the project, - each school being visited twice a year if possible.. In addition, the Icelandic Symphony Orchestra has participated in the Music For All project and each winter invites school children for a concert held in the Symphony orchestra hall in Reykjavík.. The orchestra also performs for those who do not live in the city, and makes annual stops throughout the country, with an emphasis on having as many children attend as possible, even sometimes performing especially for younger audiences.. School concerts in Iceland – Music For All is an independent organization but is run on behalf of the Iceland Ministry for Education, Science and Culture..

  Original link path: /iceland.html
  Open archive

 • Title: Nordic Network for School Concerts, Rikskonsertene, Norge, Concerts Norway
  Descriptive info: Norway.. Concerts Norway.. Concerts Norway makes live music of high artistic quality accessible to everyone in the country as part of national cultural policies.. Concerts Norway produces quality concert programs and arranges tours of these programs throughout Norway, both public concerts and school concerts.. Concerts Norway acts as an adviser and coordinator in the implementation of Norway’s international music projects.. In carrying out these tasks we emphasize artistic quality, musical diversity, co-operation and innovation.. Concerts are presented to the general public, to school children (about 9000 concerts) and pre-school children (about 600 concerts).. Concert Norways school concert scheme brings about meetings between young people and professional musicians.. All pupils between 6 and 16 years of age will experience two different concerts representing a wide variety of musical expression.. The overriding goal of the scheme is to create equality in school concert provision, regardless of location.. The county municipalities have responsibility for the planning and implementation of parts of the school concert activities.. Each individual school acts as arranger of the concerts.. Concerts Norway is a State organization under the Department  ...   India, Nepal, Pakistan and China.. Rikskonsertene.. Som en del av norsk kulturpolitikk skal Rikskonsertene gjøre levende kvalitetsmusikk tilgjengelig for alle mennesker i landet.. Rikskonsertene skal produsere konserter og organisere turneer, både offentlige konserter og skolekonserter.. Rikskonsertene er dessuten rådgiver og koordinator i iverksettelsen av Norges internasjonale musikkprosjekter.. For å utføre disse oppgavene legger Rikskonsertene vekt på kunstnerisk kvalitet, musikalsk variasjon, samarbeid og nytenkning.. Konserter blir blant annet spilt for skoleelever (ca 9000 konserter) og førskolebarn (ca 600 konserter).. Rikskonsertene tilrettelegger møter mellom unge mennesker og profesjonelle utøvere.. Alle skoleelever mellom 6 og 16 år får årlig oppleve to ulike skolekonserter, uavhengig av hvor i Norge de bor.. Fylkene har ansvar for deler av planleggingen og gjennomføringen av skolekonsertvirksomheten.. Skolene selv er konsertarrangører.. Rikskonsertene er en statlig organisasjon underlagt Kultur- og kirkedepartementet.. 70 medarbeidere er ansatt i Oslo.. I 2007 var budsjettet for konsertaktiviteten i Norge 155.. 000 kroner.. Rikskonsertene samarbeider med Nordic Network for School Concerts, Jeunesses Musicales International, og er involvert i en rekke utvekslings- og utviklingsprogrammer i samarbeid med Utenriksdepartementet; i Sør-Afrika, Palestina, India, Nepal, Pakistan og Kina..

  Original link path: /norway.html
  Open archive

 • Title: Nordic Network for Schoolconcerts, Sweden, Rikskonserter
  Descriptive info: Sweden.. Concerts Sweden.. Live music in the whole country!.. Concerts Sweden is a State foundation that arranges annually around 40 tours and 700 concerts consisting mainly of art music, jazz and folk music.. Caprice Records and the concert hall at Nybrokajen 11 in Stockholm are a part of Concerts Sweden.. Together with the Länsmusik organisations and other organizers, Concerts Sweden sees to making live music all over Sweden.. Through its activities, Concerts Sweden should offer width and variation in music to the entire country, supplement regional and local musical production, organize concert tours and support music festivals and other large musical events in collaboration with other concerned parties, encourage the development of musical genres through offering support and service to organisations in musical life, and work for the enrichment of Swedish musical life through an increased number of contacts with other countries.. Rikskonserter.. Levande musik i hela landet!.. Rikskonserter är en statlig stiftelse som årligen  ...   komplettera regional och lokal musikproduktion, i samarbete med andra intressenter arrangera konsertturnéer samt stödja musikfestivaler och andra större musikevenemang och främja utvecklingen av olika musikgenrer genom stöd och service till musiklivets intresseorganisationer.. På barn och ungdomssidan finns framför allt tre fokusområden.. Dels driver Rikskonserter i samarbete med andra parter större nationella och internationella projekt.. Exempelvis tävlingen Musik Direkt som varje år engagerar över 5 000 unga musiker mellan 13 och 20 år gamla.. Eller det internationella folkmusiklägret Ethno som blivit en förebild för många andra liknande läger runt om i världen.. Dels gör Rikskonserter ett antal turnéproduktioner i syfte att komplettera framför allt länsmusikens ordinarie skolkonsertsutbud.. Därutöver syftar Rikskonserter till att vara en sammanhållande och nätverksbyggande organisation för de unga musikliven.. Det inbegriper att arrangera möten, konferenser och andra evenemang, samt att dessutom vara en länk till det internationella musikliven, t ex genom aktivt deltagande i Nordic Network for School Concerts och Jeunesses Musicales International..

  Original link path: /sweden.html
  Open archive

 • Title: Nordic Network for Schoolconcerts, Contact Information
  Descriptive info: Contact Information NNS:.. info@nordkon.. net.. LEVENDE MUSIK I SKOLEN.. – LIVE MUSIC IN SCHOOL.. Ebbe Høyrup.. Vester Allé 15.. DK – 8000 Århus C.. DANMARK.. Tlf.. : + 45 86 19 45 70.. lms@mail.. lms.. KONSERTTIKESKUS – CONCERT CENTRE.. Urho Kekkosen katu 8 c 29 a.. Finland - 00100 Helsinki.. Tlf: + 358 9 321 2144.. Fax: + 358 9 321 2055.. konserttikeskus@konserttikeskus.. fi.. konserttikeskus.. Greenland.. Kim Larsen.. Timerlia 19.. 3900 Nuuk Grønland.. Tlf: + 299 586125 / + 299 320031.. kimlarsen@greennet.. gl.. WEB.. RIKSKONSERTENE - CONCERTS NORWAY.. Kristian Ulyses Andaur.. Postboks 4261 Nydalen..  ...   59 01.. Mobil: + 47 45 22 18 47.. ka@rikskonsertene.. no.. rikskonsertene.. TÓNLIST FYRIR ALLA – MUSIC FOR ALL.. Jón Rafnsson.. Hverfisgata 52, 101 Reykjavík.. Tel: + 354-551 2566.. Mobil: + 354 863 3177.. jrbass@mmedia.. is.. tonlistfyriralla.. Kjell Thoreby.. Mobil: + 47 91 66 32 67.. kjell.. thoreby@rikskonsertene.. RIKSKONSERTER – CONCERTS SWEDEN.. Tommi Rasmussen.. Nybrokajen 11.. S - 111 48 Stockholm.. SVERIGE.. Tlf: + 46 8 407 16 77 (+ 46 8 407 16 00).. Fax: + 46 8 407 16 45.. Mobil: + 46 070 34 84 320.. tommi.. rasmussen@rikskonserter.. per.. ekedahl@rikskonserter.. rikskonserter..

  Original link path: /contact.html
  Open archive •  


  Archived pages: 11